Prisrobot

Prisrobot er det helt nye inden for online handel og kan være utroligt vigtigt for at din webshop kan være konkurrencedygtig på det online marked. Der findes allerede værktøjer som Trustpilot som egenligt er en prisrobot i sig selv, men at have din egen prisrobot eller bruge en partners prisrobot kan skabe større omsætning og højere avance på dine produkter.

Hvad er en prisrobot?

En prisrobot er et stykke software/online platform der konstant tjekker priser på nettet. Det kan både være for at tjekke dine egne priser ud fra et sæt af regler, men det kan også være at tjekke alle dine konkurrenters priser.

Hvordan fungere prisrobotter?

Rent praktisk så vil en computer helt automatisk gennemgå hjemmesider ud fra et sæt af regler og tjekke op på de priser der bliver fundet. Det kan være at prisrobotten skal tjekke om priser er højere eller lavere end dine konkurrenter, men det kan også være at den skal tjekke op på dine priser mod eksempelvis dine indkøbspriser (for at undgå at sælge for billigt).

Hvad kan en prisrobot gøre for din online webshop?

En prisrobot kan hjælpe dig med helt automatisk til eks. at sætte dine priser til at være billigere end dine konkurrenters. Når du altid er billigst vil du med højere sandsynlighed få salget til kunden.

Der findes også platforme med konkurrentovervågning som har utrolig skarpe AI systemer der dynamisk kan ændre dine priser efter utallige faktorer der sikrer dig den absolut bedste avance og omsætning.

Dynamiske strategier

Du kan ved brug af prisrobotter i din webshop eksempelvis med den rigtige partner lave komplicerede regler for hvornår dine priser skal ændres. Det kan være at du vil have dine priser hvis dine konkurrenter har udsolgt. Det kan være du vil stoppe markedsføringen helt af produkter som du ikke har på lager og det kan være at du dynamisk vil sætte pris ned med bestemte beløb under dine konkurrenter.

Alt dette har mange webshopejere siddet og gjort manuelt for hvert produkt i deres varelager, men med en prisrobot kan man altså få 100% automatiseret dette.