Prisovervågning online med prisrobotter

Hvis du ikke kender til prisovervågning, er det en smart måde for dig at holde dig opdateret. Mange er konstant på jagt efter at spare mest muligt, når de skal foretage køb online. Du kender det muligvis, når du selv har fundet noget, du overvejer at købe, hvor tankerne hurtigt går på, om der mon er et andet sted derude, hvor du kan få det billigere.

Løsningen med prisovervågning er derfor også oplagt til dig, der har din egen webshop, hvor du i realtid kan holde øje med konkurrenternes priser. Eftersom det foregår automatisk, kan du bedre slippe det, så du ikke behøver at bruge unødvendigt meget tid på at tjekke op på priserne selv.

Hvad er prisovervågning?

Prisovervågning er et automatiseret system, der scanner online for matchende ting og sammenligner priserne. Med det stigende antal af online webshops, og den øgede konkurrencer konstant i udvikling, er det altså et system, der kan klare arbejdet med prisovervågning for dig.

Prisovervågning er med til at holde din webshop, eller anden online løsning, opdateret, så informationerne på dit website altid afspejler de aktuelle priser.

Når der findes et match, og der er grundlag for at regulere prisen, kan du i nogle systemer manuelt selv vælge, om du vil godkende prisændringen. Du kan også vælge at afvise den, og på den måde vil prisen forblive uændret, hvis du ganske enkelt ikke ønsker at matche fx en stærkt nedsat tilbudspris fra et andet website.

Hvordan fungerer prisovervågning?

Prisovervågning fungerer rent teknisk ved, at prisovervågningssystemet automatisk gennnemgår andre hjemmesider. Disse sider kan være defineret af dig, hvis du vil holde øje med bestemte konkurrenter. Du vælger derfor selv de regler, systemet skal fungere efter.

Du kan sætte systemet til at tjekke forskellige typer af priser hos dine konkurrenter. Hvis du er nysgerrig efter det, kan systemet fx tjekke, om din pris er lavere eller højere, end hos konkurrenterne. Begge prisniveauer kan være anvendeligt til at regulere din egen pris – også hvis priserne hos dine konkurrenter ligger væsentligt højere. På den måde kan du opjustere din pris og få mere ud af et salg.

Et system kan også holde øje med indkøbsprisen hos konkurrenterne, så du også her har mulighed for at tjekke, om du sælger for billigt.

1. Data og overvågning

Når du har prisovervågning, fungerer systemet ved, at det indhenter data fra konkurrenterne. Disse data anvendes i en automatiseret proces, hvor data rent teknisk sammenlignes med data og giver dig et synligt udbytte ved at angive prissammenligningen.

Det er et smart system, da du i det øjeblik, en konkurrent ændrer en pris, fx på grund af en tilbudskampagne, får besked om det. Det er altså en samling af data, der muliggør konstant overvågning af dine konkurrenter. Data, du har mulighed for at anvende til egen fordel. 

Det smarte er, at overvågningssystemet kan monitorere både specifikke varer eller varegrupper, og du kan sætte systemet op, så du får data, der udelukkende er relevant for dit website.

2. Analyseindsigt

Med prisovervågning er det muligt at kunne se dybere bag systemet, hvor du har mulighed for at analysere på den indsamlede data, og derved få et analyseindsigt i konkurrenterne. Dette kan du udnytte til at planlægge din forretningsstrategi.

Det er fx muligt at få indsigt i, hvordan dine konkurrenter placerer sig på markedet, samt hvordan positionerne løbende skifter. Du kan også få et indsigt i deres sortiment, når de indkøber nye varer eller udvider produktkategorier. På den måde kan du i realtid følge med dine konkurrenter, uden nogensinde at falde bagud i konkurrencen.

Indsigten i dine analysedata kan også give dig et overblik over konkurrenternes prisændringer over tid. På den måde er det muligt for dig fx at opdage, om der er et typisk tidspunkt på måneden, hvor de holder udsalg. Dette kan du også strategisk udnytte ved fx at planlægge en tilbudsperiode, før dine konkurrenter, med de samme produkter.

3. Identifikation af priser

I et system med prisovervågning kan du få et gavnligt indblik i dine konkurrenters indkøbspriser. Det er en mulighed for at vide, hvordan dine indkøbspriser står i forhold til konkurrenternes, og hvordan du kan optimere for at tjene mere. Det kan også være, at dette indblik danner grundlag for, at du kan genforhandle dine nuværende satser af indkøbspriser, og derved bruge konkurrenternes indkøbspriser som et godt argument.

4. Dynamiske regler

I systemet er det desuden muligt at opstille regler, der er relevant for dit website. Det smarte ved disse regler er, at de kan sættes op, så de kører helt automatisk, uden at du skal huske på dem. De kan planlægges strategisk, så de hele tiden fungerer som et modsvar til dine konkurrenter.

Du kan sætte dine priser op efter, at de automatisk altid skal sammenlignes med dine konkurrenter, hvor din pris sættes lavere end den laveste pris. Dette kan gøres for både enkelte varer og hele varekategorier.

Det smarte ved prisovervågning er altså overordnet, at du optimerer på samtlige områder. Du sparer tid på manuel regulering af priser, og du sikrer samtidig, at du altid er den billigste, hvilket øger muligheden for salg.